tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP)

Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, jest jednostką ogólnouczelnianą ukierunkowaną na wspieranie przedsiębiorczości akademickiej.
Naszym zadaniem jest:
- łączenie świata akademickiego ze światem biznesu
- pomoc w szeroko pojętej komercjalizacji wiedzy
- wsparcie doradcze w zakresie otwierania przez studentów KANS własnej działalności gospodarczej z obszarów: finansów, rachunkowości, zarządzania, marketingu, prawa gospodarczego
- pomoc w poszukiwaniu partnerów gospodarczych i pozyskiwaniu pierwszych kontaktów biznesowych, wprowadzenie młodych przedsiębiorców w lokalne środowisko biznesu.
- pomoc w poszukiwaniu i pozyskiwaniu funduszy na otwieranie i rozwój działalności gospodarczej
- informowanie o źródłach finansowania: funduszach państwowych, samorządowych, UE, kredytach bankowych, pożyczkach itp.
- organizacja dla studentów KANS spotkań z rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi organizacjami, instytucjami oraz praktykami ze świata biznesu, polityki, nauki i gospodarki w celu wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń - udostępnianie informacji w zakresie wolnych terenów i lokali dla celów prowadzenia działalności gospodarczej
- podnoszenie kompetencji zawodowych beneficjentów AIP jak i studentów KANS poprzez organizację szkoleń i warsztatów w zakresie: zasad tworzenia, prowadzenia i organizacji własnej firmy, zasad prowadzenia negocjacji gospodarczych, zasad autoprezentacji i komunikacji wizerunkowej, efektywnego zarządzania czasem, zasad sporządzania biznesplanów, zasad prowadzenia rozliczeń podatkowych, zasad i organizacji pracy biurowej itp.
- pomoc organizacyjno-techniczna
- gromadzenie oraz udostępnianie literatury fachowej, broszur branżowych, folderów firm, linków itp.
- pomoc w organizacji konferencji, seminariów, sympozjów, wykładów z zakresu przedsiębiorczości
- tworzenie warunków organizacyjnych sprzyjających rozwojowi karier studentów KANS
- doradztwo, mentoring, opieka nad beneficjentami AIP

KONTAKT
aip@kans.pl
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości KANS
Punkt Konsultacyjny
Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra
Budynek Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej im. Juliusza Słowackiego, pokój 32